Tapahtumat

Tulevat tapahtumat

Lapväärtin-Isojoen vesivisionäyttely kirjastoissa

Näyttelyssä on nähtävillä kuvia ja tietoa vesistöalueesta, lajistosta ja keskeisistä uhista. Lisäksi näyttelyssä on aikaisemmin kesällä olleen luontokuvakilpailun osallistujat ja voittakuva esillä. Vesivisionäyttely kiertää kuntien kirjastot seuraavasti: vko 36-37 Kauhajoki, vko 38-39 Karijoki, vko 40-41 Kristiinankaupunki ja vko 42-43 Isojoki.

Toinen työpaja

Vesivisiota toteutetaan sidosryhmien välisenä työpajatyöskentelynä. Työpajoissa aiheina ovat yhteisten tavoitteiden muodostaminen, vesivision muotoilu sekä tavoitteisiin liittyvien mittareiden ja toimenpiteiden suunnitteleminen.

Vesivision toinen työpaja järjestetään vuoden 2020 aikana . Se oli tarkoitus järjestää keväällä 2020, mutta se jouduttiin siirtämään syksylle koronaepidemian takia.


Menneet tapahtumat

Luontokuvauskilpailu – Mikä minulle on tärkeää vedessä ja vesiluonnossa? (6.7.-3.8.2020).

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus järjesti Lapväärtin-Isojoen vesivisioon liittyen luontokuvakilpailun. Luontokuvauskilpailun teemana oli: “Mikä minulle on tärkeää vedessä ja vesiluonnossa”. Tavoitteena oli tuoda esiin paikallista ja arvokasta vesistöaluetta sekä sen monipuolista luontoa. Valokuvauskilpailu oli avoin kaikille.

Ensimmäinen työpaja 10.3

Ensimmäinen vesivision työpaja pidettiin 10.3.2020. Työpajatyöskentely koostui vesivision valmistelusta, yhteisten tavoitteiden laatimisesta ja toimenpiteiden yhdistämisestä tavoitteisiin. Vesivisiolle ideoitiin myös visiolausetta.

Yhteiset tavoitteet mihin työpajassa päädyttiin ovat:

 • Monimuotoisuuden parantaminen
 • Tulvariskien hallinta
 • Tietoisuuden lisääminen
 • Vesistön ja pohjavesien puhtaus
 • Elinkeinojen turvaaminen
 • Virkistyskäytön kehittäminen.  

Tärkeimmiksi toimenpiteiksi muodostuivat:

 • Valuma-alueen ennallistus sedimentin pidätyksen muodossa
 • Elinympäristöjen kunnostus jokiuomilla
 • Sitouttaminen
 • Kunnostussuunnitelman laatiminen koko alueelle
 • Putkipadon tekeminen pakolliseksi kunnostusojitusten yhteydessä.

%d bloggers like this: