Tapahtumat

Tulevat tapahtumat

Toinen työpaja

Vesivisiota toteutetaan sidosryhmien välisenä työpajatyöskentelynä. Työpajoissa aiheina ovat yhteisten tavoitteiden muodostaminen, vesivision muotoilu sekä tavoitteisiin liittyvien mittareiden ja toimenpiteiden suunnitteleminen.

Toinen työpaja on siirtynyt koronan aiheuttamien poikkeustoimien takia jo toistamiseen (28.4. ja 8.9.) ja se pyritään järjestämään vuoden 2021 aikana. Työpajatyöskentely on parhaimmillaan vuorovaikutteisena, jossa alueen toimijat kokoontuvat työskentelemään yhdessä yhteisen asian parissa. Uudet kutsut toiseen työpajaan lähetetään lähempänä ajankohtana.


Menneet tapahtumat

Virtuaalityöpaja vesistöalueen kunnille 9.10.2020

Työpajaan osallistui edustajia jokaisesta vesistöalueen kunnasta. Virtuaalityöpajan tavoitteena oli Lapväärtin-Isojoen vesivision yhteisten tavoitteiden muodostaminen, vesivisiolauseen muotoilu, tavoitteisiin liittyvien toimenpiteiden ideointia ja vesivision edistäminen kunnissa. Meidän mielestämme työpajassa onnistuttiin loistavasti näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Virtuaalityöpaja järjestettiin Zoom-palvelimella perjantaina 9.10.2020 klo 9–14 ja sitä ohjasi Pia Rotko Innotiimi ICG:ltä.

Lapväärtin-Isojoen vesivisionäyttely kirjastoissa

Näyttelyssä oli nähtävillä kuvia ja tietoa vesistöalueesta, lajistosta ja keskeisistä uhista. Lisäksi näyttelyssä on aikaisemmin kesällä olleen luontokuvakilpailun osallistujat ja voittakuva esillä. Vesivisionäyttely kiersi kuntien kirjastot seuraavasti: vko 36-37 Kauhajoki, vko 38-39 Karijoki, vko 40-41 Kristiinankaupunki ja vko 42-43 Isojoki.

Luontokuvauskilpailu – Mikä minulle on tärkeää vedessä ja vesiluonnossa? (6.7.-3.8.2020).

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus järjesti Lapväärtin-Isojoen vesivisioon liittyen luontokuvakilpailun. Luontokuvauskilpailun teemana oli: “Mikä minulle on tärkeää vedessä ja vesiluonnossa”. Tavoitteena oli tuoda esiin paikallista ja arvokasta vesistöaluetta sekä sen monipuolista luontoa. Valokuvauskilpailu oli avoin kaikille.

Ensimmäinen työpaja 10.3

Ensimmäinen vesivision työpaja pidettiin 10.3.2020. Työpajatyöskentely koostui vesivision valmistelusta, yhteisten tavoitteiden laatimisesta ja toimenpiteiden yhdistämisestä tavoitteisiin. Vesivisiolle ideoitiin myös visiolausetta.

Yhteiset tavoitteet mihin työpajassa päädyttiin ovat:

 • Monimuotoisuuden parantaminen
 • Tulvariskien hallinta
 • Tietoisuuden lisääminen
 • Vesistön ja pohjavesien puhtaus
 • Elinkeinojen turvaaminen
 • Virkistyskäytön kehittäminen.  

Tärkeimmiksi toimenpiteiksi muodostuivat:

 • Valuma-alueen ennallistus sedimentin pidätyksen muodossa
 • Elinympäristöjen kunnostus jokiuomilla
 • Sitouttaminen
 • Kunnostussuunnitelman laatiminen koko alueelle
 • Putkipadon tekeminen pakolliseksi kunnostusojitusten yhteydessä.

%d bloggers like this: