Home

Lapväärtin-Isojoen vesivisio

Tulevaisuuteen ulottuva näkemys siitä, millaisena haluamme vesistömme silloin näyttäytyvän.

Ajankohtaista

Luontokuvakilpailu “Veden eri muodot” 21.6.-22.8.2021.


Mikä vesivisio on?

  • Vesivision tarkoituksena on sovittaa yhteen muun muassa tulvariskien hallinta, vesivarojen käyttö, vesienhoito, luonnonmonimuotoisuuden turvaaminen ja kalatalous Lapväärtin-Isojoella.
  • Vesivisio toteutetaan sidosryhmien välisenä työpajatyöskentelynä.
  • Vesivisio koostuu yhteisistä tavoitteista ja toimenpiteistä.
Kaksi miestä vedessä suorittamassa vesienhoidon toimenpidettä.
Kapeahko joki virtaa pellon laidassa puiden välistä.